ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3 :: м.Запорiжжя
Основное меню Дополнительные материалы
Публічна інформація
Цілі діяльності підприємства
Автобіографія директора КНП ʺПологовий будинок № 3ʺ ЗМР
Фінансова звітність
Аудиторські висновки
Річні звіти керівника
Статут підприємства
Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності щодо підприємства
Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника
Річні плани закупівель
Договори, учасником яких є підприємство
Благодійні внески
Стан забезпечення лікарськими засобами
Фактори ризику
Інша інформація
Пологове відділення
Партнерські (спільні) пологи
Відділення новонароджених
Відділення постнатального догляду для новонароджених
Відділення інтенсивної терапії новонароджених на 6 ліжок
Катамнестичний кабінет
Відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування)
Гінекологія
Гістероскопія
Жіноча консультація
Жіноча консультація Шевченківського району та Олександрівського району
Планування сім'ї
Кабінет УЗД
Кольпоскопія
Кабінет ʺТелемедицини та функціональної діагностикиʺ
Школа свідомого батьківства
Консультанти по грудному вигодовуванню
Мамографія

Лабораторні дослідження

Код послуги

Найменування послуги

Одиниця виміру

Вартість без ПДВ, грн.

Лабораторні дослідження

001

Венопункція

процедура

28,00

002

Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритр., лейк., лейкоцит. формули, ШОЕ) - дорослим

процедура

12,00

003

Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазми

процедура

17,00

Дослідження крові

004

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

дослідження

13,00

005

Підрахунок лейкоцитів в камері Горяєва

дослідження

13,00

006

Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові

дослідження

47,00

007

Визначення ШОЕ

дослідження

7,00

008

Підрахунок тромбоцитів в фарбованих мазках по Фоніо

дослідження

38,00

009

Підрахунок еритроцитів в камері Горяєва

дослідження

19,00

010

Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю в венозній крові

дослідження

37,00

011

Визначення часу згортання по Лі і Уайту

дослідження

19,00

012

Визначення загального білку сироватки крові по біуретовій реакції

дослідження

30,00

013

Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе

дослідження

59,00

014

Визначення сечовини уреазним методом

дослідження

55,00

015

Визначення глюкози в капілярній крові

дослідження

44,00

016

Визначення фібриногену ʺБʺ з бетанафтолом

дослідження

69,00

017

Визначення антитіл до резус-фактору - титру антитіл

дослідження

239,00

Дослідження сечі

018

Знаходження кетонових тіл - експрес-тест

дослідження

13,00

019

Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH)

дослідження

25,00

020

Знаходження глюкози в сечі експрес-тестом

дослідження

9,00

021

Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко (Амбурже, інші)

дослідження

69,00

022

Знаходження білку в сечі з сульфосаліциловою кислотою

дослідження

11,00