ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3 :: м.Запорiжжя
Основное меню Дополнительные материалы
Публічна інформація
Цілі діяльності підприємства
Автобіографія директора КНП ʺПологовий будинок № 3ʺ ЗМР
Фінансова звітність
Аудиторські висновки
Річні звіти керівника
Статут підприємства
Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності щодо підприємства
Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника
Річні плани закупівель
Договори, учасником яких є підприємство
Благодійні внески
Стан забезпечення лікарськими засобами
Фактори ризику
Інша інформація
Пологове відділення
Партнерські (спільні) пологи
Відділення новонароджених
Відділення постнатального догляду для новонароджених
Відділення інтенсивної терапії новонароджених на 6 ліжок
Катамнестичний кабінет
Відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування)
Гінекологія
Гістероскопія
Жіноча консультація
Жіноча консультація Шевченківського району та Олександрівського району
Планування сім'ї
Кабінет УЗД
Кольпоскопія
Кабінет ʺТелемедицини та функціональної діагностикиʺ
Школа свідомого батьківства
Консультанти по грудному вигодовуванню
Мамографія

Спеціалізація (інтернатура)

Спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти, медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюють кваліфікацію лікаря (провізора)-спеціаліста певного фаху. Таким чином, лише після інтернатури особа зможе працювати на посаді лікаря.

Інтернатура складається з очної [навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти, медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти] та заочної (стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я) частин.

Проходження інтернатури може бути як безоплатним, так і на платній основі. Від цього залежить характер правовідносин інтерна з базою стажування.

На базі нашого закладу проводиться стажування на платній основі на підставі договорів, якщо ці лікарі (провізори)–інтерни (п. 7.10 Положення затверджене наказом МОЗ від 19.09.1996 № 291):

  • закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) ЗВО;
  • закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) ЗВО, в яких навчались на умовах контракту;
  • прийняті на роботу в недержавні ЗОЗ (недержавні фармацевтичні заклади);
  • мають сертифікат лікаря (провізора)-спеціаліста і бажають отримати іншу спеціальність при відсутності потреби в такому спеціалісті з боку ЗОЗ..

Насамперед слід зазначити, що, на відміну від інтерна-бюджетника, інтерна-контрактника не зараховують до штату бази стажування й посаду лікаря (провізора)–інтерна він не обіймає, заробітної плати не отримує. База стажування лише створює необхідні умови для стажування, тобто надає інтерну платну послугу.Про період проходження стажування інтерну-контрактнику надається довідка з закладу - бази стажування, що буде підставою для присвоєння йому звання лікаря-спеціаліста з конкретної медичної спеціальності. З пільгами інтернам-контрактникам пощастило менше. Гарантії щодо місячного відпочинку після закінчення навчання у ЗВО, відшкодування вартості проїзду до місця роботи та стажування або направлення на очну частину інтернатури та інші гарантії, наведені нами вище, на інтернів-контрактників не поширюються.

Записи до трудових книжок про зарахування на навчання в інтернатуру і відрахування у зв’язку із закінченням вносить навчальний заклад, але лише за умови, що інтерни мають трудові книжки. Інтернам без трудових книжок ці записи вносить роботодавець за місцем майбутньої роботи при оформленні трудової книжки на підставі виписок із наказів навчального закладу про зарахування та відрахування з інтернатури (лист МОЗ від 23.06.2010 р. № 08.01-35/1222).