ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3 :: м.Запорiжжя
Основное меню Дополнительные материалы
Публічна інформація
Цілі діяльності підприємства
Автобіографія директора КНП ʺПологовий будинок № 3ʺ ЗМР
Фінансова звітність
Аудиторські висновки
Річні звіти керівника
Статут підприємства
Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності щодо підприємства
Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника
Річні плани закупівель
Договори, учасником яких є підприємство
Благодійні внески
Стан забезпечення лікарськими засобами
Фактори ризику
Інша інформація
Пологове відділення
Партнерські (спільні) пологи
Відділення новонароджених
Відділення постнатального догляду для новонароджених
Відділення інтенсивної терапії новонароджених на 6 ліжок
Катамнестичний кабінет
Відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування)
Гінекологія
Гістероскопія
Жіноча консультація
Жіноча консультація Шевченківського району та Олександрівського району
Планування сім'ї
Кабінет УЗД
Кольпоскопія
Кабінет ʺТелемедицини та функціональної діагностикиʺ
Школа свідомого батьківства
Консультанти по грудному вигодовуванню
Мамографія

Фактори ризику

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ МОЖЛИВИХ РИЗИКІВ

Дії, спрямовані на мінімізацію ризику

Погіршення економічної ситуації в країні

Моніторинг ринку платних медичних послуг, вартості оренди приміщень, зміна цінової політики.

Законодавчі зміни

Моніторинг законодавства, гнучкість та вчасність у прийнятті управлінських рішень

Інвестиційний

Активний маркетинг і стратегічне планування діяльності підприємства

Істотні передбачувані фактори ризику,
що можуть вплинути на операції та результати діяльності КНП
Найбільш істотними факторами ризику, що впливають та в подальшому можуть вплинути на результати діяльності підприємства є:
- неправильна цінова політика КНП може призвести до встановлення високої ціни та втрати клієнтів або, навпаки, може зробити надання медичних послуг неприбутковим. Цінова політика має ґрунтуватися на високому рівні обслуговування та наявності сучасного обладнання, щоб зберігалося співвідношення ʹціна/якістьʹ;
- відсутність можливості своєчасного оновлення матеріально-технічної бази, низька мотивація персоналу, недостатність кваліфікованих медичних кадрів може вплинути на якість медичної послуги, а це, своєю чергою, може призвести до зростання невдоволеності пацієнтів якістю медичної послуги, збільшення скарг і, як наслідок, втрати іміджу підприємства;
- експлуатаційні ризики: витрати на оренду приміщень, нестабільність ціни на комунально- експлуатаційні послуги, пов’язана з реформуванням ринку електроенергії, збільшення вартості холодної води; у разі збільшення ціни на електроенергію та газ зростає вартість централізованого опалення;
- зростання цін на медикаменти та вироби медичного призначення, товари господарського призначення, пально-мастильних матеріалів, що призведе до додаткових витрат;
- втрата працездатності медичного персоналу особливо, хто безпосередньо залучений до надання медичної допомоги пацієнтам з інфекційними захворюваннями у період пандемій;
- на тлі впровадження цифрових технологій (цифрової медицини) є ризик кібератак (програми- віруси, фішинг тощо), які можуть не лише призвести до негативних економічних наслідків, а й негативно вплинути на якість медичної послуги. Тому слід приділяти значну увагу шляхам подолання кіберзагроз, забезпечення корпоративної безпеки;
- нестабільна економічна ситуація може призвести до зниження кількості потенційних клієнтів, отримувачів медичних послуг;
- можливе виникнення ризику появи дебіторської заборгованості, пов’язаного з неплатоспроможністю контрагентів, що може призвести до вилучення з обороту значних сум грошових коштів;
- значну роль у зростанні іміджу медичних підприємств відіграє мотивація персоналу, безпосередньо пов’язаного з наданням медичних послуг. Недостатній рівень заробітної плати та заохочення медичного персоналу може збільшити плинність кваліфікованих кадрів, що негативно впливає на діяльність підприємства;
- професійні ризики, пов’язані з некомпетентністю працівників, халатним ставленням до виконання посадових обов’язків, порушення трудової дисципліни;
- неправильне складання фінансового плану підприємства може привести до незбалансованості доходів та витрат, неправильного співвідношення витрачених ресурсів та отриманих результатів – перевитрати ресурсів і недоотримання доходів;
- затримка бюджетного фінансування за бюджетно-цільовими програмами, що може призвести до затримки виконання запланованих заходів;
- форс-мажорні обставини: крадіжка майна, пожежі - у разі недотримання правил пожежної безпеки та інструктажів, вибухи - у разі порушення правил зберігання кисневих балонів та інші ризики