ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3 :: м.Запорiжжя
Основное меню Дополнительные материалы
Публічна інформація
Цілі діяльності підприємства
Автобіографія директора
Фінансова звітність
Аудиторські висновки
Річні звіти керівника
Статут підприємства
Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності щодо підприємства
Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника
Річні плани закупівель
Договори, учасником яких є підприємство
Благодійні внески
Стан забезпечення лікарськими засобами
Фактори ризику
Інша інформація
Колективний договор (діючий)
Акушерство
Пологове відділення
Відділення новонароджених
Відділення патології вагітності
Партнерські (спільні) пологи
Гінекологія
Відділення Шевченківського району
Гістероскопія
Жіноча консультація
Жіноча консультація Шевченківського району та Олександрівського району
Планування сім'ї
Кабінет УЗД
Кольпоскопія
Мамографія
Кабінет ʺТелемедицини та функціональної діагностикиʺ
Школа свідомого батьківства
Рентгенкабінет
Консультанти по грудному вигодовуванню
Клініко - діагностична лабораторія
Кафедра акушерства та гінекології
Відділ з інфекційного контролю
Фотогалерея
Відділення пологове
Відділення для новонароджених
ВПВ
Гінекологічне відділення
Жіноча консультація Шевченківського р-ну
Лабораторія
EUкраїна
Контакти

Цілі діяльності підприємства

Комунальне некомерційне підприємство ʺПологовий будинок №3ʺ Запорізької міської ради - установа першої акредитаційної категорії, був відкритий в листопаді 1992 р. Зі заснування пологового будинку№3 колектив очолює лікар вищої кваліфікаційної категорії, заслужений лікар України Коломоєць Сергій Прокопович.З 1995 р - пологовий будинок №3 є базою Запорізької медичної академії післядипломної освіти, де розташована кафедра акушерства та гінекології очолювана доктором медичних наук, професором Луценко Н.С.З 2004 р носить високе звання ЮНІСЕФ ʹЛікарня доброзичлива до дитиниʹ.З 2008 р пологовий будинок №3 працює в рамках проекту ʹЗдоров'я матері та дитиниʹ, успішно впроваджуючи сучасні перинатальні технології, засновані на даних доказової медицини.В кінці 2018 р. на підставі рішення сесії Запорізької міської ради від 19.12.2018 №68 до пологового будинку №3 приєднався КУОЗ ʹПологовий будинок №1ʹ.На даний час структура закладу така:

- Жіноча консультація 170 відвідувань в зміну по Шевченківському району;

- Жіноча консультація 176 відвідувань в зміну по Олександрівському району;

- Гінекологічне відділення на 40 ліжок ;

- Пологове відділення - 30 ліжок;

- Відділення новонароджених - 30 ліжок;

- Відділення анестезії для інтенсивної терапії - 6 ліжок;

- Відділення патології вагітних - 30 ліжок;

У пологовому будинку створено умови для 100% спільного перебування матері та новонародженого, сімейні пологові зали, палати підвищеної комфортності, де породілля і новонароджений можуть знаходиться в оточенні своєї родини цілодобово.

На базі жіночих консультацій створені й успішно функціонують спеціалізовані кабінети: патологія шийки матки, планування родини, не виношування вагітності, гінекологічної ендокринології, дитячої гінекології.

Для надання допомоги вагітним та породіллям цілодобово в пологовому будинку є бригада чергових лікарів: акушери-гінекологи - 3, анестезіолог - 1, неонатолог - 1, черговий лаборант - 1. Відділення інтенсивної терапії розгорнуто на 6 ліжок і оснащене дихальної та стежить апаратурою.

На базі дитячого відділення функціонують палати інтенсивної терапії для новонароджених.

З 2010 р. пологовий будинок №3 одним з перших мед.закладів який запровадив в роботу кріоциліндри, замінивши та вилучивши з обігу кисневі балони.

На протязі 2016 - 2017 р.р. за кошти бюджету міста придбано: апарат УЗД, кольпоскопи, фетальні монітори матері і плоду, системи для інтенсивної терапії з догляду за новонародженим.

З 2018 року котельна закладу була переведена на альтернативний вид палива для опалення та підігріву води для нужд пологового будинку, відмовившись від центральної тепломережі.

Пологовий будинок №3 - це гарантована висококваліфікована медична допомога з індивідуальним лікарським підходом і інтенсивним використанням сучасного медичного обладнання, впровадження інноваційних методів діагностики і лікування, дослідження і застосування їх в реконструктивно-відновлювальної та функціональної хірургії. Завдяки рішенням цих завдань установа успішно підтримує майже вже вікову традицію професійної медичної захисту здоров'я матері і дитини.

Підприємство створено з метою надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги профільним хворим. Предметом діяльності Підприємства є:

медична практика;

надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та медичних послуг в амбулаторних та стаціонарних умовах;

своєчасне та якісне лікування хворих з використанням комплексу необхідних і доступних методів, диференційований підхід до вибору методів та засобів лікування різних категорій хворих із забезпеченням принципів безперервності, послідовності та етапності, індивідуального підходу в організації та здійсненні діагностики та лікування;

надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

своєчасне переведення хворих у відповідні спеціалізовані відділення для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у випадках погіршення стану та потреби в її наданні;

консервативне і оперативне лікування хворих;

відновлення репродуктивного здоров’я;

розроблення, впровадження та застосування нових методів лікування;

консультативно-діагностичні послуги;

створення належних умов для здійснення лікувально-оздоровчої практики;

надання невідкладної медичної допомоги гінекологічним хворим та вагітним жінкам при ургентних захворюваннях;

кваліфіковане й повне обстеження хворих та здорових, що звернулися до жіночої консультації;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичного персоналу Установи;

цілодобовий прийом хворих, потерпілих, вагітних у передпологовому та пологовому періодах, яких доставляють бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, або звертаються безпосередньо у приймальне, в тому числі за направленнями структурних підрозділів Підприємства або інших закладів охорони здоров’я;

організація надання екстреної медичної допомоги відповідно до законодавства України;

взаємодія із закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування, вищими навчальними закладами, що готують фахівців медичного та фармацевтичного профілів або здійснюють їх післядипломну освіту, та іншими науковими установами, в тому числі іноземними, в порядку, передбаченому законодавством України;

організація і проведення невідкладних лікарських оглядів та відповідно до стану діагностичне обстеження хворих і потерпілих, що звернулися до приймального відділення, а також їх госпіталізація до Підприємства за показаннями;

участь у впровадженні нових науково-обґрунтованих методів організації, діагностики і надання медичної допомоги;

проведення аналізу організації та якості лікувально-діагностичної діяльності, здійснення організаційно-методичної роботи з питань надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я;

розроблення та проведення комплексних протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів;

організація підготовки, перепідготовки та підтримання належного кваліфікаційного рівня медичного персоналу Підприємства;

проведення профілактичної та санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики і надання першої допомоги при раптових захворюваннях, нещасних випадках і отруєннях;

проведення експертизи з тимчасової втрати працездатності, направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертну комісію та медичну реабілітацію, видача та продовження листків непрацездатності;

провадження діяльності, пов'язаної з відпуском, використанням, придбанням, зберіганням, перевезенням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому законодавством України;

кваліфіковане і повне обстеження хворих та здорових, що звернулися до жіночої консультації;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичного персоналу Установи;

надання платних медичних послуг згідно із законодавством України;

провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;

провадження всіх інших видів медичної діяльності відповідно до законодавства України;

провадження зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

Першим в Запорізький області КНП ʺПологовий будинок №3ʺ ЗМР запровадив цілодобовий доступ до хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії родичів та батьків паціентів