ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3 :: м.Запорiжжя
Основное меню Дополнительные материалы
Публічна інформація
Цілі діяльності підприємства
Автобіографія директора КНП ʺПологовий будинок № 3ʺ ЗМР
Фінансова звітність
Аудиторські висновки
Річні звіти керівника
Статут підприємства
Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності щодо підприємства
Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника
Річні плани закупівель
Договори, учасником яких є підприємство
Благодійні внески
Стан забезпечення лікарськими засобами
Фактори ризику
Інша інформація
Пологове відділення
Партнерські (спільні) пологи
Відділення новонароджених
Відділення постнатального догляду для новонароджених
Відділення інтенсивної терапії новонароджених на 6 ліжок
Катамнестичний кабінет
Відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування)
Гінекологія
Гістероскопія
Жіноча консультація
Жіноча консультація Шевченківського району та Олександрівського району
Планування сім'ї
Кабінет УЗД
Кольпоскопія
Кабінет ʺТелемедицини та функціональної діагностикиʺ
Школа свідомого батьківства
Консультанти по грудному вигодовуванню
Мамографія

Цілі діяльності підприємства

Комунальне некомерційне підприємство ʺПологовий будинок №3ʺ Запорізької міської ради - установа першої акредитаційної категорії, був відкритий в листопаді 1992 р. Зі заснування закладу и до 19 грудня 2022 року колектив очолював Коломоєць Сергій Прокопович.

З 20.12.2022 р. відповідно до розпорядження Запорізької міської ради від 16.12.2022 № 2103 к/тр виконання обов'язків директора КНП ʺПологовий будинок № 3ʺ ЗМР покладено на ОСТРОВСЬКОГО Костянтина Володимировича.

З 13.02.2023 р. відповідно до розпорядження Запорізької міської ради від 10.02.2023 № 269 к/тр на посаду директора КНП ʺПологовий будинок № 3ʺ ЗМР призначено ВАСИЛЕНКО Ларису Віталіївну.

З 1995 р - пологовий будинок №3 є базою Запорізької медичної академії післядипломної освіти, де розташована кафедра акушерства та гінекології очолювана доктором медичних наук, професором Луценко Н.С.

З 2004 р носить високе звання ЮНІСЕФ ʹЛікарня доброзичлива до дитиниʹ.

З 2008 р пологовий будинок №3 працює в рамках проекту ʹЗдоров'я матері та дитиниʹ, успішно впроваджуючи сучасні перинатальні технології, засновані на даних доказової медицини.В кінці 2018 р. на підставі рішення сесії Запорізької міської ради від 19.12.2018 №68 до пологового будинку №3 приєднався КУОЗ ʹПологовий будинок №1ʹ.

На даний час структура закладу така:

1. Адміністративно-управлінський підрозділ;

2. Економічно-бухгалтерський підрозділ;

3. Господарсько - обслуговуючий підрозділ

4. Амбулаторно-поліклінічний підрозділ:

4.1. Жіноча консультація;

4.2. Денний стаціонар на 6 ліжок

5. Стаціонарні підрозділи на 100 ліжок:

5.1. Гінекологічне відділення на 40 ліжок;

5.2. Відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування) на 30 ліжок;

5.3. Пологове відділення на 30 ліжок;

5.4. Клініко-діагностична лабораторія;

5.5. Центральне - стерилізаційне відділення;

5.6. Відділ інфекційного контролю;

5.7. Відділення постнатального догляду для новонароджених;

5.8. Відділення інтенсивної терапії новонароджених на 6 ліжок.

У пологовому будинку створено умови для 100% спільного перебування матері та новонародженого, сімейні пологові зали, палати підвищеної комфортності, де породілля і новонароджений можуть знаходиться в оточенні своєї родини цілодобово.

На базі жіночих консультацій створені й успішно функціонують спеціалізовані кабінети: патологія шийки матки, планування родини, не виношування вагітності, гінекологічної ендокринології, дитячої гінекології.

На базі дитячого відділення функціонують палати інтенсивної терапії для новонароджених.

З 2010 р. пологовий будинок №3 одним з перших мед.закладів який запровадив в роботу кріоциліндри, замінивши та вилучивши з обігу кисневі балони.

Пологовий будинок №3 - це гарантована висококваліфікована медична допомога з індивідуальним лікарським підходом і інтенсивним використанням сучасного медичного обладнання, впровадження інноваційних методів діагностики і лікування, дослідження і застосування їх в реконструктивно-відновлювальної та функціональної хірургії. Завдяки рішенням цих завдань установа успішно підтримує майже вже вікову традицію професійної медичної захисту здоров'я матері і дитини.

Підприємство створено з метою надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги профільним хворим. Предметом діяльності Підприємства є:

медична практика;

надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та медичних послуг в амбулаторних та стаціонарних умовах;

своєчасне та якісне лікування хворих з використанням комплексу необхідних і доступних методів, диференційований підхід до вибору методів та засобів лікування різних категорій хворих із забезпеченням принципів безперервності, послідовності та етапності, індивідуального підходу в організації та здійсненні діагностики та лікування;

надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

своєчасне переведення хворих у відповідні спеціалізовані відділення для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у випадках погіршення стану та потреби в її наданні;

консервативне і оперативне лікування хворих;

відновлення репродуктивного здоров’я;

розроблення, впровадження та застосування нових методів лікування;

консультативно-діагностичні послуги;

створення належних умов для здійснення лікувально-оздоровчої практики;

надання невідкладної медичної допомоги гінекологічним хворим та вагітним жінкам при ургентних захворюваннях;

кваліфіковане й повне обстеження хворих та здорових, що звернулися до жіночої консультації;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичного персоналу Установи;

цілодобовий прийом хворих, потерпілих, вагітних у передпологовому та пологовому періодах, яких доставляють бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, або звертаються безпосередньо у приймальне, в тому числі за направленнями структурних підрозділів Підприємства або інших закладів охорони здоров’я;

організація надання екстреної медичної допомоги відповідно до законодавства України;

взаємодія із закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування, вищими навчальними закладами, що готують фахівців медичного та фармацевтичного профілів або здійснюють їх післядипломну освіту, та іншими науковими установами, в тому числі іноземними, в порядку, передбаченому законодавством України;

організація і проведення невідкладних лікарських оглядів та відповідно до стану діагностичне обстеження хворих і потерпілих, що звернулися до приймального відділення, а також їх госпіталізація до Підприємства за показаннями;

участь у впровадженні нових науково-обґрунтованих методів організації, діагностики і надання медичної допомоги;

проведення аналізу організації та якості лікувально-діагностичної діяльності, здійснення організаційно-методичної роботи з питань надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я;

розроблення та проведення комплексних протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів;

організація підготовки, перепідготовки та підтримання належного кваліфікаційного рівня медичного персоналу Підприємства;

проведення профілактичної та санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики і надання першої допомоги при раптових захворюваннях, нещасних випадках і отруєннях;

проведення експертизи з тимчасової втрати працездатності, направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертну комісію та медичну реабілітацію, видача та продовження листків непрацездатності;

провадження діяльності, пов'язаної з відпуском, використанням, придбанням, зберіганням, перевезенням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому законодавством України;

кваліфіковане і повне обстеження хворих та здорових, що звернулися до жіночої консультації;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичного персоналу Установи;

надання платних медичних послуг згідно із законодавством України;

провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;

провадження всіх інших видів медичної діяльності відповідно до законодавства України;

провадження зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

З 2020 року КНП ʺПологовий будинок №3ʺ ЗМР контрактує з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), яка реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. іяльність НСЗУ спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я.