ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3 :: м.Запорiжжя
Основное меню Дополнительные материалы
Публічна інформація
Цілі діяльності підприємства
Автобіографія в.о. директора КНП ʺПологовий будинок № 3ʺ ЗМР
Фінансова звітність
Аудиторські висновки
Річні звіти керівника
Статут підприємства
Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності щодо підприємства
Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника
Річні плани закупівель
Договори, учасником яких є підприємство
Благодійні внески
Стан забезпечення лікарськими засобами
Фактори ризику
Інша інформація
Колективний договор (діючий)
Пологове відділення
Партнерські (спільні) пологи
Відділення новонароджених
Відділення постнатального догляду для новонароджених
Відділення інтенсивної терапії новонароджених на 6 ліжок
Відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування)
Гінекологія
Гістероскопія
Жіноча консультація
Жіноча консультація Шевченківського району та Олександрівського району
Планування сім'ї
Кабінет УЗД
Кольпоскопія
Кабінет ʺТелемедицини та функціональної діагностикиʺ
Школа свідомого батьківства
Консультанти по грудному вигодовуванню
Відділ з інфекційного контролю
Мамографія

Проведення Всеукраїнського Тижня підтримки грудного вигодовування

Щорічно в усьому світі з 01 по 07 серпня відзначають Всесвітній тиждень грудного вигодовування. Ініціатором Всесвітнього тижня виступає міжнародна організація Всесвітній Альянс за грудне вигодовування. Приводом для його запровадження стало прийняття у серпні 1990 року Інночетійської декларації ВООЗ і ЮНІСЕФ, спрямованої на охорону, заохочення та підтримку грудного вигодовування. Дата проведення тижня підтримки грудного вигодовування обрана невипадково: цього дня в 1990 році була прийнята Декларація про захист, заохочення та підтримку грудного вигодовування. Всеукраїнський тиждень грудного вигодовування проходить щорічно з 2001 року. В 2019 році девіз Всеукраїнського тижня підтримки грудного вигодовування - ʹРозширяючи права та можливості батьків, сприяємо грудному вигодовуваннюʹ. Гендерна рівність в сфері соціального захисту батьків сприяє створенню умов для грудного вигодовування. Підтримка батьків і захист їх прав - причини, які сприяють змінам внутрішнього трудового розпорядку і законодавства, захисту інтересів батьків на робочих місцях та впровадження гендерної рівності в суспільстві. Матері та сім’ї потребують підтримки для забезпечення оптимального грудного вигодовування дітей. Стаття 24 Конституції України забезпечує жінкам можливість поєднувати працю з материнством. Це положення Конституції України знаходить своє відображення у цілому комплексі прав та гарантій, які закріплені законами України. Принцип рівності трудових прав жінок і чоловіків закріплений також і в КЗпП України, де приділяється увага охороні праці вагітних жінок і жінок з дітьми; в Законі України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”. У березні 2019 року Міністерство юстиції України затвердило “Методичні рекомендації щодо ідентифікації випадків ґендерної дискримінації та механізм надання правової допомогиʹ.

Гендерна рівність в області соціального захисту батьків сприяє досягненню цілей в області сталого розвитку. Ціль тижня грудного вигодовування 2019 - захист і підтримка грудного вигодовування, а саме: зміни правил внутрішнього трудового розпорядку і законодавства з ціллю покращення соціального захисту батьків.; захист інтересів батьків на робочому місці; сприяння гендерній рівності і підтримці батьків в суспільстві. Задачі: інформувати населення про зв'язки між гендерною рівністю в сфері соціального захисту батьків і грудним вигодовуванням; усвідомлення важливості підтримки батьків і гендерної рівності в суспільстві на всіх рівнях з ціллю підтримки грудного вигодовування; співпраця з громадянами і організаціями з ціллю підвищення ефективності діяльності з цих питань; активізація діяльності в сфері гендерної рівності в сфері соціального захисту батьків з ціллю популяризації грудного вигодовування. Діючи разом, підтримаємо батьків і забезпечимо умови для грудного вигодовування сьогодні і для майбутніх поколінь.

В Україні перша галузева програма підтримки грудного вигодовування була затверджена у 1995 році. З 2004 року в закладах системи охорони здоров’я України, де отримують медичну допомогу матері і діти, впроваджена Розширена Ініціатива ВООЗ/ЮНІСЕФ ʹЛікарня, доброзичлива до дитиниʹ, що передбачає, окрім питань підтримки грудного вигодовування, впровадження сучасних перинатальних технологій в родопомічних закладах. На початок нинішнього року в Україні налічується близько 400 закладів, що відповідають згаданим критеріям . Народження дітей в закладах охорони здоров’я, які сертифіковані Міністерством охорони здоров’я України як ʹЛікарня, доброзичлива до дитиниʹ - один із найважливіших індикаторів успішності виконання програми грудного вигодовування.

В місті Запоріжжі створено мережу ʹЛікарень, доброзичливих до дитиниʹ, куди відносяться пологові будинки, жіночі консультації, дитячі лікарні, в яких створено найкращі умови для успішного грудного вигодовування : 97% новонароджених знаходяться виключно на грудному вигодовуванні протягом шести місяців, що дає багато переваг для дітей грудного віку та їх матерів. Головними з них є захист дітей від шлунково-кишкових інфекцій, пневмоній, зниження малюкової смертності . Грудне молоко забезпечує половину і більше енергетичних потреб дитини у віці 6-12 місяців і одну третину - у віці 12-24 місяці. Діти і підлітки, які знаходились у грудному віці на грудному вигодовуванні, з меншою вірогідністю страждають від ожиріння, демонструють більш високі результати тестів на інтелектуальний розвиток, рідше хворіють. Грудне вигодовування сприяє зміцненню здоров’я і благополуччю матерів, знижує ризик розвитку маткових кровотеч, раку яєчників і молочної залози. Метод лактаційної аменореї є ефективним методом контрацепції, який дозволяє запобігти небажаній вагітності. Наукові дослідження останніх років підтверджують, що найкращого стану здоров’я і жінки, і дитини можливо досягти лише за умови надання можливості усім жінкам годувати своїх дітей виключно грудьми до 6 місяці із наступним введенням прикорму та продовжувати грудне вигодовування на другому році життя.

В закладах, які надають допомогу матерям та дітям, сімейним парам проводяться консультування з питань грудного вигодовування на всіх етапах допологового та післяпологового спостереження, під час відвідувань вдома.

Лише чотири відсотки жінок у світі не можуть годувати своїх дітей грудним молоком. Причини відсутності лактації фізіологічні. Та багато жінок свідомо чи під впливом оточення відмовляються від грудного вигодовування. Тому велика роль відводиться батькові дитини в підтримці бажання вигодовувати дитину груддю. Проголошено заклик покращувати основний догляд за матерями і їхніми дітьми в допологовий і післяпологовий періоди, зокрема заохочувати ранній тілесний контакт дитини з матір’ю для утримання дитини в теплі, а також ранній початок винятково грудного вигодовування.

В Україні ці ідеї закріплено законодавством у наказі № 624 Міністерства охорони здоров’я. Контакт “шкіра до шкіри” і раннє прикладання новонароджених до грудей, цілодобове спільне перебування матері й новонародженого, заохочення матері вибрати ту позицію при грудному вигодуванні, яка буде найбільш комфортною для неї і для дитини, сприяє тривалому й успішному вигодовуванню. Це забезпечує емоційний контакт і дає породіллі можливість висловлювати свої материнські почуття. Партнерські та сімейні пологи сприяють збільшенню виключно грудного вигодовування в перші 6 місяців життя новонародженого. Є сім’ї, де критично відносяться до грудного вигодовування .І якщо маму оточують люди з таким настроєм, то при першій же проблемі малюк отримає пляшку з сумішшю, а далі - штучне вигодовування. А є сім’ї, де маму підтримуватимуть в проведенні грудного вигодовування, допомагатимуть, даватимуть дієві поради. Такі сім’ї допомагають створювати і школи відповідального батьківства, навчання в яких пройшли в м. Запоріжжі 96,5% вагітних від тих, що знаходяться під наглядом лікарів жіночих консультацій. Партнерські пологи фактично гарантують чоловікові можливість першим побачити маля, майже одразу взяти його на руки, встановивши в такий спосіб контакт в перші хвилини народження. В пологових будинках міського підпорядкування проведено 85,3 % партнерських пологів.

Набирає популярності тренд годувати не ховаючись. Це дає молодим матерям потрібну мобільність. У багатьох зонах відпочинку для зручності зробили місця, де мама вільно може перепеленати і погодувати дитя. А якщо немає такого місця, для годування груддю на вулиці, то придумали багато зручностей - спеціальний одяг і білизну, накидки і мілкснуди. Усе це дозволяє без зайвих очей нагодувати дитину і не змінювати ритм життя.